randevu.bg - Якият сайт за запознанства. Опитахте ли го?

Преди да пристъпите към регистрация трябва да прочетете внимателно Условията за ползване.Те са договора който сайта RANDEVU.BG сключва с вас потребителите.

При зареждане на RANDEVU.BG ,разглеждайки,или ползвайки услугите на сайта вие потвърждавате, че сте се запознали, разбирате и сте съгласни с условията за ползване и правата и задълженията произтичащи от тях. Гарантирате, че ще се съобразявате с тях и ще ги спазвате стриктно.

Право на ползване на RANDEVU.BG имате само, ако сте навършили 18 години.

Ако не сте съгласни с Условията за ползване молим не ползвайте услугите, предоставяни от RANDEVU.BG.

 

Условия за ползване на RANDEVU.BG

 

Глава1. Общи положения.

1. RANDEVU.BG има за цел създаването на широка социална мрежа, в която потребителите могат да общуват свободно съобразно интересите си.

2. Използвайки RANDEVU.BG потребителя се съгласява да се съобразява и спазва Условията за ползване на сайта

3. Комуникацията става чрез RANDEVU.BG и информацията се чете от всички потребители,намиращи се в сайта .Написаното до конкретен потребител е достъпно само за автора му и конкретния потребител.

4. RANDEVU.BG се ползва по предназначение. Това не е място за явна и пряка реклама,политическа агитация,търговия и други подобни.

5. Всички разпоредби се отнасят и за двата начина на комуникация,освен ако не е изрично упоменато друго.

Глава2. Потребители на RANDEVU.BG

1. Потребител е всеки заредил RANDEVU.BG

2. Потребителят гарантира че е навършил 18 години.Отговорността за невярна информация е изцяло негова.

3. Потребителят гарантира за достоверността на публикуваната от него информация.

4. Потребителят гарантира че ще спазва условията за ползване на сайта.

5. Потребителят има право да разглежда и ползва информацията на сайта само по предназначение,а именно комуникация с останалите потребители.

6. Потребителят в момента на регистрация избира собствено име и парола, с които по нататък ще ползва услугите на RANDEVU.BG.За опазване на паролата се грижи сам и носи отговорност за действия извършени чрез използването им от него и/или трети лица.

7. Потребителят има право да променя данните в създадения от него профил без да нарушава правилата за ползване на RANDEVU.BG.

8. Потребителят предоставя на RANDEVU.BG право да ползва данните предоставени в сайта.

9. Потребителят има право да използва информацията публикувана на сайта единствено за лични нужди.

10. Потребителят няма право да публикува информация, която накърнява достойнството и правата ,заплашва здравето и живота на трети лица.

11. Потребителят няма право да публикува материали, които са явна или скрита реклама без изричното съгласие на RANDEVU.BG.

12. Потребителят няма право да използва материали от сайта с търговска цел.

13. Потребителят няма право да публикува информация или извършва действия които противоречат на законодателство на Република България.

Глава3.Правила за ползване.

1. Всеки който ползва услугите на RANDEVU.BG е длъжен да се съобразява с останалите потребители и да не накърнява тяхната личност по какъвто и да било начин.

2. Не се допускат публикации нарушаващи личните права на потребителите.

3. Всякаква форма на spam е абсолютно забранена. Това включва всякакви реклами, писма и други съобщения.

4. Забранено е публикуването на линкове към материали с порнографско съдържание и/или насилие без предупреждение за съдържанието. Категорично се забранява

предоставянето на линкове към страници с детска порнография.Същото се отнася и за изказванията, които включват реалистично описание на физическо и психическо страдание, осакатявяне и садизъм, както и текстове, включващи реалистично описание на принудителен секс, изнасилване и секс с малолетни.

5. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове с цел реклама.

6. Пропагандиренето на всякакви противозаконни идеи и цели е забранено.Не се допускат публикации на произведения, рецензии, лични коментари и др., които нарушават законодателството/съдържащи призиви за насилствена смяна на обществения ред, към етническа и верска омраза и други/ Не се допускат коментари популяризиращи противозаконни и дискриминационни /нацистки, фашистки, расистки/ идеи. Не се допуска дискриминация и проявя на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, образователен ценз, социален статус и сексуалност.

7. Забранява се употребата на заплахи, вулгарни думи, цинизми и обиди.

8. Всички мнения и коментари до конкретен потребител, изразяват личното отношение на потребителя, който ги е публикувал, и той носи цялата отговорност за него. Мненията не обвързват с нищо останалите потребители или RANDEVU.BG.

9. Всяко изказване е направено доброволно от автора му и всеки има право след това да го копира и разпространява както намери за добре, освен ако не е упоменато, че изказването съдържа текст, който е обект на авторско право или че ползването му без разрешение е нежелано.

10. Забранено е публикуването на лична кореспонденция /лични съобщения/ без съгласието на двете страни, участвали в кореспонденцията, както и всякаква форма на лични данни извън официално публикуваните в профила на засегнатия потребител /снимков и друг материал, засягащ личния живот/,когато това може да е в ущърб или да служи за дискредитация на някоя от двете страни.

Глава4.Ограничения за ползване.

1. До RANDEVU.BG имат достъп всички декларирали, че са пълнолетни /навършили са 18 години/.

2. Нямат право на ползване потребители нарушили Условията за ползване или такива, които по някаква причина имат изрична забрана.

Глава5. Права и задължения на RANDEVU.BG.

1. RANDEVU.BG предоставя за ползване услугите си на всеки, който се регистрира и декларира, че е пълнолетен и ще спазва Условията за ползване.

2. RANDEVU.BG няма задължение да следи съдържанието на материалите публикувани в сайта, отговорността за това е на потребителите.

3. RANDEVU.BG има право, но не и задължение да прекрати достъпа на потребител за който смята че нарушава Условията за ползване или накърнява правата на RANDEVU.BG.

4. RANDEVU.BG има право, но не и задължение да прекрати правото на ползване на потребител за който смята, че е представил неверни данни или лъжлива информация с цел да навреди на сайта или трети лица.

5. RANDEVU.BG има право, но не и задължение да прекрати достъпа на лица ненавършили 18 години.

6. RANDEVU.BG има право, но не и задължение да изтрива материали които по някакъв начин нарушават Условията за ползване или законодателството на Република България.

7. RANDEVU.BG не носи отговорност за истинността на публикуваната от потребителите информация.

8. RANDEVU.BG не носи отговорност за ползването на информация от трети лица получена по неправомерен начин.

9. RANDEVU.BG има право да публикува по свое осмотрение рекламни материали, банери, рекламни съобщения, линкове към други сайтове и др.

10. RANDEVU.BG има право да променя съдържанието на сайта без да е длъжен да предупреждава предварително за това.

11. RANDEVU.BG има право да променя Условията за ползване без да е длъжен да предупреждава за това.

12. RANDEVU.BG си запазва правото да ползва всякаква информация публикувана от потребителите по свое осмотрение.

13. RANDEVU.BG има право да ползва данните публикувани от потребителите с цел маркетингови и социологически проучвания, реклама и др.

14. RANDEVU.BG не носи отговорност за загуба на информация по технически или други независещи от него причини.

15. RANDEVU.BG не носи отговорност за спорове възникнали между потребителите.

Глава6. Платени услуги

1. RANDEVU.BG предоставя на потребителите набор от платени услуги. Те не са задължителни за ползването на сайта и са единствено по желание на потребителя.

2. Описанието на платените услуги е точно описана на определеното за това място на страниците на сайта.

3. Сроковете за ползване на платените услуги са описани на определените за това места на страниците на сайта.

4. RANDEVU.BG си запазва правото да променя условията на ползване и съдържанието на платените услуги, като за това информира единствено на посочените в сайта места.

5. Начините на плащане са описани на опрделените за това места в сайта.

Глава7.Заключителни разпоредби.

1. Спазването на Условията за ползване е задължително условие за ползването на RANDEVU.BG. Нарушаването им ще доведе до налагане на санкции на потребителя нарушител.

2. Договора който потребителя е сключил с RANDEVU.BG при съгаласието си с Условията за ползване може да бъде прекратен при изтриване на регистрацията. При изтриване на регистрация от RANDEVU.BG потребителя губи правата си за ползване.

3. Всички опити умишлено да се наврди на сайта се счита за грубо нарушение и ще се търсят санкции съобразени със законодателството на Република България.

4. Логото, визията и останалото съдържание на RANDEVU.BG е собственост на KEENSOFT.Забранено е ползването, копирането или продаването на информация от RANDEVU.BG която е обект на авторско право.

5. Условията за ползване са собственост на RANDEVU.BG и са съобразени с законодателството на Република България. Те не могат да бъдат копирани или ползвани от втори лица без изричното съгласие на RANDEVU.BG.

6. За всички неуредени въпроси в Условията на ползване ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство

 

© 2009 Randevu.bg. | Условия за ползване | Web Design DualM studio | Web Development Keensoft Ltd. | Smiles: © Aiwan. Kolobok smiles